The #1 way to #2

Dookie™ Plush Unicorn
$5.00
$19.99
Toilet Spray 2oz
$6.99
$9.99
Toilet Spray 4oz
$9.99
$14.99
I Pooped Today™ T-Shirt
$7.50
$14.99
Ice Cream Cone Shirt
$7.50
$15.00
Pooping Unicorn T-Shirt
$7.50
$14.99
Squatty Potty Text T-Shirt
$7.50
$14.99